کانال تلگرام نمازهای جمعه استان تهران

حضرت امام خامنه ای https://t.me/khamenei_ir

آیت الله جنّتی https://t.me/aytollah_jannaty

آیت الله صدیقی https://t.me/Sadighi_fan

نمازجمعه تهران https://t.me/vaadegahmomenan

مصلای امام خمینی تهران https://t.me/MusallaTehran

معاونت اجرایی نمازجمعه تهران https://t.me/namazjometehran

نمازجمعه اسلامشهر https://t.me/namazjome1

نمازجمعه پردیس https://t.me/imamjomepardis

نمازجمعه جواد آباد https://t.me/Adinehjavadabad

نمازجمعه خیرآباد https://t.me/Setadjomehkheirabad

نمازجمعه خیرآباد https://t.me/resanenamazjomeh

نمازجمعه دماوند https://t.me/imamJomeDamavanD

نمازجمعه رباط کریم https://t.me/NAMAZJOMErobatkarim

نمازجمعه شریف آباد https://t.me/sharifabad_adine

نمازجمعه شهرک اندیشه https://t.me/moravej_ir

نمازجمعه شهریار https://t.me/adinehshahriyar

نمازجمعه صفادشت https://t.me/adinehsafadasht

نمازجمعه قیام دشت https://t.me/nasimeqiam

امام جمعه قیام دشت https://t.me/ahadissssssss

نمازجمعه کن https://t.me/namazjomeakan

نمازجمعه گلستان https://t.me/safaeigolestan_ir

نمازجمعه ملارد https://t.me/adinehmalard

نمازجمعه نصیرشهر https://t.me/nasirjome_ir

نمازجمعه واوان https://t.me/EmamJomeVavan

امام جمعه واوان https://t.me/mohammadihamzeh

/ 0 نظر / 52 بازدید