کانال تلگرام پایگاه بسیج

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد دزفول https://t.me/basij_azad_dezfool

پایگاه بسیج شهدای زینبیه قم https://telegram.me/Mehdi_zeinoddin

پایگاه بسیج شهید خدایی ورامین https://telegram.me/basij_khodayy

پایگاه بسیج شهید زینلی https://telegram.me/shahidzeinali

پایگاه بسیج شهید مطهری https://telegram.me/motahari313

/ 0 نظر / 102 بازدید