کانال تلگرام نمازهای جمعه استان گلستان

نمازجمعه گرگان https://t.me/noormofidi

نمازجمعه بندر گز https://t.me/setad_namaz_jomeh

نمازجمعه علی آباد کتول https://t.me/aliabadkatul

نمازجمعه گنبد https://t.me/daftaremamjomehgonbad

نمازجمعه مزرعه کتول https://t.me/namaz_aadine

/ 0 نظر / 71 بازدید