کانال تلگرام نمازهای جمعه استان چهارمحال و بختیاری

نمازجمعه شهرکرد https://t.me/nekoonamchb

نمازجمعه بروجن https://t.me/setadjomehborujen

نمازجمعه بروجن https://t.me/brnkhotbe

نمازجمعه بن https://t.me/emamejomeben

نمازجمعه سفید دشت https://t.me/jomenamaz

نمازجمعه شهرکیان https://t.me/setad_kian

نمازجمعه فرادنبه https://t.me/FarhangNewsFaradonbeh

نمازجمعه فرّخ شهر https://t.me/setadfarokhshahr

/ 0 نظر / 46 بازدید