کانال تلگرام نمازهای جمعه استان قم

آیت الله حسینی بوشهری https://t.me/hosseiniboshehri

نمازجمعه قم https://t.me/ejnaqom

نمازجمعه قم (کانال خبری) https://t.me/adinehqom

نمازجمعه قم (مرکز قرآن و عترت) https://t.me/adinehqom_Quran

نمازجمعه قم (قرارگاه فرهنگی) https://t.me/adinehqom_farhangi

نمازجمعه پردیسان https://t.me/mja_p

امام جمعه پردیسان https://t.me/Ghavami_S

/ 0 نظر / 65 بازدید