کانال تلگرام نمازهای جمعه استان مرکزی

امام جمعه اراک https://t.me/imamjomearak

نمازجمعه آشتیان https://t.me/setadnamzjomeashtian

نمازجمعه آوه https://t.me/adineavehcity

نمازجمعه خمین https://t.me/setadjomeh

نمازجمعه دلیجان https://t.me/Delijan_adineh

/ 0 نظر / 68 بازدید