کانال تلگرام نمازهای جمعه استان سیستان و بلوچستان

نمازجمعه زاهدان https://t.me/adinehzahedan

نمازجمعه بنجار https://t.me/adinehbonjar

نمازجمعه چابهار https://t.me/adineh_chabahar

نمازجمعه زابل https://t.me/daralvlayh

نمازجمعه شهر علی اکبر https://t.me/setadnamazaliakbar

نمازجمعه هیرمند https://t.me/adinehirmand

/ 0 نظر / 73 بازدید