کانال تلگرام نمازهای جمعه استان فارس

نمازجمعه شیراز https://t.me/ayatollahimani

نمازجمعه آباده https://t.me/emamjomeabadeh

نمازجمعه استهبان https://t.me/namazjomehestahban

نمازجمعه اشکنان https://t.me/ashkananjomeh

نمازجمعه اکبر آباد (کوار) https://t.me/adinehakbarabad

نمازجمعه بهمن https://t.me/namazjomebahman

نمازجمعه خفر https://t.me/adinekhafr

نمازجمعه رستم (مصیری) https://t.me/Setadnjrostam

نمازجمعه زرقان https://t.me/joinchat/AAAAAEDre1NKj09KtnF2kQ

نمازجمعه زرقان https://t.me/emamjomezarghan

نمازجمعه فراشبند https://t.me/Namazjomee

نمازجمعه قائمیه (چنار شاهیجان) https://t.me/emamjomeghaemiyeh

نمازجمعه مرودشت https://t.me/joinchat/AAAAAD6TCHD3agE-bczqcA

نمازجمعه نی ریز https://t.me/faghih_neyrizi

/ 0 نظر / 37 بازدید