کانال تلگرام نمازهای جمعه استان کرمان

نمازجمعه کرمان https://t.me/kermanadineh

نمازجمعه کرمان https://t.me/emamjomekerman

نمازجمعه انار https://t.me/namazjomehanar

نمازجمعه بم https://t.me/setadnjbam

نمازجمعه چترود https://t.me/namaz_ch

نمازجمعه رفسنجان https://t.me/namazjomehrafsanjan

نمازجمعه ریگان https://t.me/adinehrigan

نمازجمعه کاظم آباد https://t.me/adineh_kazemabad

نمازجمعه مردهک https://t.me/adineh_mardehak

نمازجمعه نرماشیر https://t.me/sjnrm

نمازجمعه نگار https://t.me/negaradineh

/ 0 نظر / 86 بازدید