کانال تلگرام نمازهای جمعه استان مازندران

نمازجمعه ساری https://t.me/n_tabarsi

نمازجمعه امیرکلا https://t.me/namazjomeh_amirkola

نمازجمعه بابل https://t.me/mosallababol

نمازجمعه بابلسر https://t.me/emamjomeh_babolsar

نمازجمعه بندپی غربی https://t.me/namaz_jome

نمازجمعه بهشهر https://t.me/dejbehshahr

نمازجمعه بهنمیر https://t.me/mosallahbahnamir

نمازجمعه تنکابن https://t.me/mosallatonekabon

نمازجمعه چالوس https://t.me/Chalusmosala

نمازجمعه رامسر https://t.me/namazjomeramsar

نمازجمعه رامسر https://t.me/mosallaramsar

نمازجمعه زیرآب https://t.me/emamjomezirab

نمازجمعه سلمانشهر https://t.me/namazjomesalmanshahr

نمازجمعه قائمشهر https://t.me/alimoallemi

امام جمعه کلار آباد https://t.me/soortchi_ir

نمازجمعه گتاب https://t.me/njgatab

نمازجمعه لاریجان https://t.me/larijanadineh

نمازجمعه محمود آباد https://t.me/etreadineh

نمازجمعه نکا https://t.me/AdinehEntezar

نمازجمعه نور https://t.me/adinenoor

/ 0 نظر / 63 بازدید