کانال تلگرام نمازهای جمعه استان قزوین

نمازجمعه قزوین https://t.me/qazvin1358

آیت الله عابدینی https://t.me/aabedini_ir

نمازجمعه آبگرم https://t.me/setade_adine_abgarm

نمازجمعه اقبالیه https://t.me/setad_eghbalie

نمازجمعه بوئین زهرا https://t.me/beshaarat

نمازجمعه تاکستان https://t.me/s_n_j_takestan

/ 0 نظر / 55 بازدید