# نماز_جمعه

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان هرمزگان

نمازجمعه بندر عباس https://t.me/ayatollah_naemabadi_ir نمازجمعه پارسیان https://t.me/emamjomeeparsian نمازجمعه حاجی آباد https://t.me/namazjomehshhajiabad نمازجمعه قشم https://t.me/Namazjomehqeshm نمازجمعه هشتبندی https://t.me/adinejome
/ 0 نظر / 72 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان مرکزی

امام جمعه اراک https://t.me/imamjomearak نمازجمعه آشتیان https://t.me/setadnamzjomeashtian نمازجمعه آوه https://t.me/adineavehcity نمازجمعه خمین https://t.me/setadjomeh نمازجمعه دلیجان https://t.me/Delijan_adineh
/ 0 نظر / 54 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان قزوین

نمازجمعه قزوین https://t.me/qazvin1358 آیت الله عابدینی https://t.me/aabedini_ir نمازجمعه آبگرم https://t.me/setade_adine_abgarm نمازجمعه اقبالیه https://t.me/setad_eghbalie نمازجمعه بوئین زهرا https://t.me/beshaarat نمازجمعه تاکستان https://t.me/s_n_j_takestan
/ 0 نظر / 43 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان فارس

نمازجمعه شیراز https://t.me/ayatollahimani نمازجمعه آباده https://t.me/emamjomeabadeh نمازجمعه استهبان https://t.me/namazjomehestahban نمازجمعه اشکنان https://t.me/ashkananjomeh نمازجمعه اکبر آباد (کوار) https://t.me/adinehakbarabad نمازجمعه بهمن https://t.me/namazjomebahman نمازجمعه خفر https://t.me/adinekhafr نمازجمعه رستم (مصیری) https://t.me/Setadnjrostam نمازجمعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان چهارمحال و بختیاری

نمازجمعه شهرکرد https://t.me/nekoonamchb نمازجمعه بروجن https://t.me/setadjomehborujen نمازجمعه بروجن https://t.me/brnkhotbe نمازجمعه بن https://t.me/emamejomeben نمازجمعه سفید دشت https://t.me/jomenamaz نمازجمعه شهرکیان https://t.me/setad_kian نمازجمعه فرادنبه https://t.me/FarhangNewsFaradonbeh نمازجمعه فرّخ شهر https://t.me/setadfarokhshahr
/ 0 نظر / 38 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان آذربایجان غربی

نمازجمعه ارومیه https://t.me/sebghah_channel نمازجمعه پلدشت https://t.me/daftaremamjomepoldasht نمازجمعه تکاب https://t.me/emamtakab نمازجمعه کشاورز https://t.me/DAFTARKESHAVARZ نمازجمعه ماکو https://t.me/setadenamazjomemaku نمازجمعه محمدیار https://t.me/adineh_mohammadyar نمازجمعه میاندوآب https://t.me/mosallamiyandoab نمازجمعه نوشین شهر https://t.me/NAMAZNOSHINSHAHR
/ 0 نظر / 27 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان آذربایجان شرقی

نمازجمعه تبریز https://t.me/ale_hashem نمازجمعه آذرشهر https://t.me/Setadenamazjomeazarshahr نمازجمعه بستان آباد https://t.me/setadenamazejomeh نمازجمعه بناب https://t.me/adinebonab نمازجمعه سراب https://t.me/adinehsarab313 نمازجمعه سراب https://t.me/samivabasari نمازجمعه سهند https://t.me/namazjomesahand نمازجمعه قره آغاج https://t.me/adinecharoymagh نمازجمعه قره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید