# نماز_جمعه

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان همدان

نمازجمعه همدان https://t.me/adinenamaz امام جمعه همدان https://t.me/tahamohammadi1 نمازجمعه گل تپه https://t.me/joinchat/AAAAAEGhyMEUWve7eK8_hw نمازجمعه ملایر https://t.me/emamjomemalayer نمازجمعه مهاجران https://t.me/mohajeran_h
/ 0 نظر / 44 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان هرمزگان

نمازجمعه بندر عباس https://t.me/ayatollah_naemabadi_ir نمازجمعه پارسیان https://t.me/emamjomeeparsian نمازجمعه حاجی آباد https://t.me/namazjomehshhajiabad نمازجمعه قشم https://t.me/Namazjomehqeshm نمازجمعه هشتبندی https://t.me/adinejome
/ 0 نظر / 58 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان مرکزی

امام جمعه اراک https://t.me/imamjomearak نمازجمعه آشتیان https://t.me/setadnamzjomeashtian نمازجمعه آوه https://t.me/adineavehcity نمازجمعه خمین https://t.me/setadjomeh نمازجمعه دلیجان https://t.me/Delijan_adineh
/ 0 نظر / 28 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان لرستان

نمازجمعه خرّم آباد https://t.me/namaz_jomeh_khoramabad نمازجمعه ازنا https://t.me/namaz_jome_azna امام جمعه ازنا https://t.me/shahcheraghi51 نمازجمعه الیگودرز https://t.me/setad600 نمازجمعه دو رود https://t.me/adineye_dorud نمازجمعه کوهنانی https://t.me/namazjomehkoohnani نمازجمعه نورآباد https://t.me/Daftareemamjomehdelfan نمازجمعه نورآباد https://t.me/namazjomehdelfan
/ 0 نظر / 35 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان گلستان

نمازجمعه گرگان https://t.me/noormofidi نمازجمعه بندر گز https://t.me/setad_namaz_jomeh نمازجمعه علی آباد کتول https://t.me/aliabadkatul نمازجمعه گنبد https://t.me/daftaremamjomehgonbad نمازجمعه مزرعه کتول https://t.me/namaz_aadine
/ 0 نظر / 34 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان کرمان

نمازجمعه کرمان https://t.me/kermanadineh نمازجمعه کرمان https://t.me/emamjomekerman نمازجمعه انار https://t.me/namazjomehanar نمازجمعه بم https://t.me/setadnjbam نمازجمعه چترود https://t.me/namaz_ch نمازجمعه رفسنجان https://t.me/namazjomehrafsanjan نمازجمعه ریگان https://t.me/adinehrigan نمازجمعه کاظم آباد https://t.me/adineh_kazemabad نمازجمعه مردهک https://t.me/adineh_mardehak نمازجمعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان تهران

حضرت امام خامنه ای https://t.me/khamenei_ir آیت الله جنّتی https://t.me/aytollah_jannaty آیت الله صدیقی https://t.me/Sadighi_fan نمازجمعه تهران https://t.me/vaadegahmomenan مصلای امام خمینی تهران https://t.me/MusallaTehran معاونت اجرایی نمازجمعه تهران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان اصفهان

نمازجمعه اصفهان https://t.me/shamimevelayat نمازجمعه اردستان https://t.me/hasandehshiri نمازجمعه آران و بیدگل https://t.me/setadnamaz نمازجمعه برخوار (دولت آباد) https://t.me/Namazjomeh_dolatabad نمازجمعه جوزدان https://t.me/emamjomejuzdan نمازجمعه جوشقان https://t.me/joshaqansetad نمازجمعه چرمهین https://t.me/namazjomehchermahin نمازجمعه حبیب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید