# نماز_جمعه

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان مرکزی

امام جمعه اراک https://t.me/imamjomearak نمازجمعه آشتیان https://t.me/setadnamzjomeashtian نمازجمعه آوه https://t.me/adineavehcity نمازجمعه خمین https://t.me/setadjomeh نمازجمعه دلیجان https://t.me/Delijan_adineh
/ 0 نظر / 67 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان گلستان

نمازجمعه گرگان https://t.me/noormofidi نمازجمعه بندر گز https://t.me/setad_namaz_jomeh نمازجمعه علی آباد کتول https://t.me/aliabadkatul نمازجمعه گنبد https://t.me/daftaremamjomehgonbad نمازجمعه مزرعه کتول https://t.me/namaz_aadine
/ 0 نظر / 68 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان فارس

نمازجمعه شیراز https://t.me/ayatollahimani نمازجمعه آباده https://t.me/emamjomeabadeh نمازجمعه استهبان https://t.me/namazjomehestahban نمازجمعه اشکنان https://t.me/ashkananjomeh نمازجمعه اکبر آباد (کوار) https://t.me/adinehakbarabad نمازجمعه بهمن https://t.me/namazjomebahman نمازجمعه خفر https://t.me/adinekhafr نمازجمعه رستم (مصیری) https://t.me/Setadnjrostam نمازجمعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان سیستان و بلوچستان

نمازجمعه زاهدان https://t.me/adinehzahedan نمازجمعه بنجار https://t.me/adinehbonjar نمازجمعه چابهار https://t.me/adineh_chabahar نمازجمعه زابل https://t.me/daralvlayh نمازجمعه شهر علی اکبر https://t.me/setadnamazaliakbar نمازجمعه هیرمند https://t.me/adinehirmand
/ 0 نظر / 72 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان خراسان جنوبی

نمازجمعه بیرجند https://t.me/namazjomebirjand امام جمعه بیرجند https://t.me/oloolalbab نمازجمعه اسلامیه https://t.me/eslamiyeh نمازجمعه درح https://t.me/emamjomedoroh نمازجمعه طبس https://t.me/namazjometabas نمازجمعه فردوس https://t.me/adine_f نمازجمعه نیم بلوک https://t.me/Adineh_Nimbolook
/ 0 نظر / 43 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان خراسان رضوی

نمازجمعه مشهد https://t.me/alamolhoda_com نمازجمعه باخرز https://t.me/emamjomehbakharz نمازجمعه بردسکن https://t.me/adinehbardaskan نمازجمعه تربت جام https://t.me/emamjomehtorbatjam نمازجمعه تربت حیدریه https://t.me/Emamjome_torbat_H نمازجمعه خواف https://t.me/imamjomekhaf نمازجمعه دولت آباد (زاوه) https://t.me/daftar_emam نمازجمعه رضویه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان چهارمحال و بختیاری

نمازجمعه شهرکرد https://t.me/nekoonamchb نمازجمعه بروجن https://t.me/setadjomehborujen نمازجمعه بروجن https://t.me/brnkhotbe نمازجمعه بن https://t.me/emamejomeben نمازجمعه سفید دشت https://t.me/jomenamaz نمازجمعه شهرکیان https://t.me/setad_kian نمازجمعه فرادنبه https://t.me/FarhangNewsFaradonbeh نمازجمعه فرّخ شهر https://t.me/setadfarokhshahr
/ 0 نظر / 46 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان تهران

حضرت امام خامنه ای https://t.me/khamenei_ir آیت الله جنّتی https://t.me/aytollah_jannaty آیت الله صدیقی https://t.me/Sadighi_fan نمازجمعه تهران https://t.me/vaadegahmomenan مصلای امام خمینی تهران https://t.me/MusallaTehran معاونت اجرایی نمازجمعه تهران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان آذربایجان غربی

نمازجمعه ارومیه https://t.me/sebghah_channel نمازجمعه پلدشت https://t.me/daftaremamjomepoldasht نمازجمعه تکاب https://t.me/emamtakab نمازجمعه کشاورز https://t.me/DAFTARKESHAVARZ نمازجمعه ماکو https://t.me/setadenamazjomemaku نمازجمعه محمدیار https://t.me/adineh_mohammadyar نمازجمعه میاندوآب https://t.me/mosallamiyandoab نمازجمعه نوشین شهر https://t.me/NAMAZNOSHINSHAHR
/ 0 نظر / 36 بازدید