# نماز_جمعه

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان قم

آیت الله حسینی بوشهری https://t.me/hosseiniboshehri نمازجمعه قم https://t.me/ejnaqom نمازجمعه قم (کانال خبری) https://t.me/adinehqom نمازجمعه قم (مرکز قرآن و عترت) https://t.me/adinehqom_Quran نمازجمعه قم (قرارگاه فرهنگی) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان فارس

نمازجمعه شیراز https://t.me/ayatollahimani نمازجمعه آباده https://t.me/emamjomeabadeh نمازجمعه استهبان https://t.me/namazjomehestahban نمازجمعه اشکنان https://t.me/ashkananjomeh نمازجمعه اکبر آباد (کوار) https://t.me/adinehakbarabad نمازجمعه بهمن https://t.me/namazjomebahman نمازجمعه خفر https://t.me/adinekhafr نمازجمعه رستم (مصیری) https://t.me/Setadnjrostam نمازجمعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان سیستان و بلوچستان

نمازجمعه زاهدان https://t.me/adinehzahedan نمازجمعه بنجار https://t.me/adinehbonjar نمازجمعه چابهار https://t.me/adineh_chabahar نمازجمعه زابل https://t.me/daralvlayh نمازجمعه شهر علی اکبر https://t.me/setadnamazaliakbar نمازجمعه هیرمند https://t.me/adinehirmand
/ 0 نظر / 67 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان زنجان

نمازجمعه زنجان https://t.me/adinezn نمازجمعه ابهر https://t.me/staade نمازجمعه خدابنده https://t.me/namazjomeqeydar نمازجمعه خرمدره https://t.me/ejkhormdare نمازجمعه دندی https://t.me/namazjomehdandi نمازجمعه سلطانیه https://t.me/ejsoltaneih نمازجمعه صائین قلعه https://t.me/namazjomesaein نمازجمعه ماهنشان https://t.me/namazjomeamahneshan نمازجمعه هیدج https://t.me/hidajnamaz
/ 0 نظر / 53 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان بوشهر

نمازجمعه بوشهر https://t.me/Ayatollah_Safaei نمازجمعه اهرم https://t.me/imamjome_ahram نمازجمعه برازجان https://t.me/adinehborazjan نمازجمعه بندر ریگ https://t.me/emamjomehrig نمازجمعه چغادک https://t.me/emamjomechoghadak نمازجمعه خارک https://t.me/namazjomekhark نمازجمعه سیراف https://t.me/joinchat/BxPHtT7Dg1u3E32NoajA0A نمازجمعه کاکی https://t.me/emamkaki نمازجمعه کنگان https://t.me/emamjomeh_kangan
/ 0 نظر / 51 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان البرز

نمازجمعه کرج https://t.me/emamjomekaraj_ir نمازجمعه اشتهارد https://t.me/e_mosalla نمازجمعه چهارباغ https://t.me/emamjomechaharbagh نمازجمعه فردیس https://t.me/emamjomefardis نمازجمعه کوهسار https://t.me/adineh_kohsar نمازجمعه محمدشهر https://t.me/namazjomehmohamadshahr نمازجمعه مهرشهر https://t.me/setadmehrshahr
/ 0 نظر / 52 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان اصفهان

نمازجمعه اصفهان https://t.me/shamimevelayat نمازجمعه اردستان https://t.me/hasandehshiri نمازجمعه آران و بیدگل https://t.me/setadnamaz نمازجمعه برخوار (دولت آباد) https://t.me/Namazjomeh_dolatabad نمازجمعه جوزدان https://t.me/emamjomejuzdan نمازجمعه جوشقان https://t.me/joshaqansetad نمازجمعه چرمهین https://t.me/namazjomehchermahin نمازجمعه حبیب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان آذربایجان شرقی

نمازجمعه تبریز https://t.me/ale_hashem نمازجمعه آذرشهر https://t.me/Setadenamazjomeazarshahr نمازجمعه بستان آباد https://t.me/setadenamazejomeh نمازجمعه بناب https://t.me/adinebonab نمازجمعه سراب https://t.me/adinehsarab313 نمازجمعه سراب https://t.me/samivabasari نمازجمعه سهند https://t.me/namazjomesahand نمازجمعه قره آغاج https://t.me/adinecharoymagh نمازجمعه قره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید