# کانال_تلگرام

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان هرمزگان

نمازجمعه بندر عباس https://t.me/ayatollah_naemabadi_ir نمازجمعه پارسیان https://t.me/emamjomeeparsian نمازجمعه حاجی آباد https://t.me/namazjomehshhajiabad نمازجمعه قشم https://t.me/Namazjomehqeshm نمازجمعه هشتبندی https://t.me/adinejome
/ 0 نظر / 79 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان قم

آیت الله حسینی بوشهری https://t.me/hosseiniboshehri نمازجمعه قم https://t.me/ejnaqom نمازجمعه قم (کانال خبری) https://t.me/adinehqom نمازجمعه قم (مرکز قرآن و عترت) https://t.me/adinehqom_Quran نمازجمعه قم (قرارگاه فرهنگی) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان فارس

نمازجمعه شیراز https://t.me/ayatollahimani نمازجمعه آباده https://t.me/emamjomeabadeh نمازجمعه استهبان https://t.me/namazjomehestahban نمازجمعه اشکنان https://t.me/ashkananjomeh نمازجمعه اکبر آباد (کوار) https://t.me/adinehakbarabad نمازجمعه بهمن https://t.me/namazjomebahman نمازجمعه خفر https://t.me/adinekhafr نمازجمعه رستم (مصیری) https://t.me/Setadnjrostam نمازجمعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان سیستان و بلوچستان

نمازجمعه زاهدان https://t.me/adinehzahedan نمازجمعه بنجار https://t.me/adinehbonjar نمازجمعه چابهار https://t.me/adineh_chabahar نمازجمعه زابل https://t.me/daralvlayh نمازجمعه شهر علی اکبر https://t.me/setadnamazaliakbar نمازجمعه هیرمند https://t.me/adinehirmand
/ 0 نظر / 67 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان بوشهر

نمازجمعه بوشهر https://t.me/Ayatollah_Safaei نمازجمعه اهرم https://t.me/imamjome_ahram نمازجمعه برازجان https://t.me/adinehborazjan نمازجمعه بندر ریگ https://t.me/emamjomehrig نمازجمعه چغادک https://t.me/emamjomechoghadak نمازجمعه خارک https://t.me/namazjomekhark نمازجمعه سیراف https://t.me/joinchat/BxPHtT7Dg1u3E32NoajA0A نمازجمعه کاکی https://t.me/emamkaki نمازجمعه کنگان https://t.me/emamjomeh_kangan
/ 0 نظر / 51 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان اصفهان

نمازجمعه اصفهان https://t.me/shamimevelayat نمازجمعه اردستان https://t.me/hasandehshiri نمازجمعه آران و بیدگل https://t.me/setadnamaz نمازجمعه برخوار (دولت آباد) https://t.me/Namazjomeh_dolatabad نمازجمعه جوزدان https://t.me/emamjomejuzdan نمازجمعه جوشقان https://t.me/joshaqansetad نمازجمعه چرمهین https://t.me/namazjomehchermahin نمازجمعه حبیب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید

کانال تلگرام نمازهای جمعه استان آذربایجان شرقی

نمازجمعه تبریز https://t.me/ale_hashem نمازجمعه آذرشهر https://t.me/Setadenamazjomeazarshahr نمازجمعه بستان آباد https://t.me/setadenamazejomeh نمازجمعه بناب https://t.me/adinebonab نمازجمعه سراب https://t.me/adinehsarab313 نمازجمعه سراب https://t.me/samivabasari نمازجمعه سهند https://t.me/namazjomesahand نمازجمعه قره آغاج https://t.me/adinecharoymagh نمازجمعه قره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید

کانال تلگرام شهدا

آیت الله شهید بهشتی https://telegram.me/beheshti_ir آیت الله شهید مطهری https://telegram.me/motahari_ir شهید ابراهیم هادی https://telegram.me/alamdarkomeil شهید احمد کاظمی https://telegram.me/shahidkazemi شهید رضا قربانی میانرودی https://t.me/shahidrezaghorbani شهید سید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

کانال تلگرام آدرس هیئت و مجالس مذهبی

بندرعباس https://t.me/heiatkojaberimbnd تربت حیدریه https://t.me/heiatkojaberam_torbateheidarieh زنجان https://t.me/hiatkojaberamzanjan قم https://t.me/heyaaty گیلان https://t.me/marasemat_mazhabi_rasht مشهد https://t.me/heiatkojaberim
/ 0 نظر / 53 بازدید