کانال تلگرام نمازهای جمعه استان هرمزگان

نمازجمعه بندر عباس https://t.me/ayatollah_naemabadi_ir

نمازجمعه پارسیان https://t.me/emamjomeeparsian

نمازجمعه حاجی آباد https://t.me/namazjomehshhajiabad

نمازجمعه قشم https://t.me/Namazjomehqeshm

نمازجمعه هشتبندی https://t.me/adinejome

/ 0 نظر / 86 بازدید