کانال تلگرام نمازهای جمعه استان خراسان رضوی

نمازجمعه مشهد https://t.me/alamolhoda_com

نمازجمعه باخرز https://t.me/emamjomehbakharz

نمازجمعه بردسکن https://t.me/adinehbardaskan

نمازجمعه تربت جام https://t.me/emamjomehtorbatjam

نمازجمعه تربت حیدریه https://t.me/Emamjome_torbat_H

نمازجمعه خواف https://t.me/imamjomekhaf

نمازجمعه دولت آباد (زاوه) https://t.me/daftar_emam

نمازجمعه رضویه https://t.me/AdineRazavie

نمازجمعه سبزوار https://t.me/namazjomehsab

نمازجمعه قوچان https://t.me/Quchansetadjomeh

نمازجمعه کلات نادری https://t.me/emamjomehklatnader

نمازجمعه گلبهار https://t.me/namazjomeh

نمازجمعه هلالی https://t.me/jomehhelali

/ 0 نظر / 41 بازدید