کانال تلگرام شهدا

آیت الله شهید بهشتی https://telegram.me/beheshti_ir

آیت الله شهید مطهری https://telegram.me/motahari_ir

شهید ابراهیم هادی https://telegram.me/alamdarkomeil

شهید احمد کاظمی https://telegram.me/shahidkazemi

شهید رضا قربانی میانرودی https://t.me/shahidrezaghorbani

شهید سید مرتضی آوینی https://telegram.me/aviny_com

شهید عباس بابایی https://telegram.me/shahid_babaei

شهید محمد ابراهیم همّت https://telegram.me/hemmat_channel

/ 0 نظر / 43 بازدید